02

Tính năng này là miếng ghép hoàn hảo cuối cùng trong phần mềm Rdsutie. Như vậy chỉ cần 1 mô hình trong Etabs, bạn có thể có tất cả thiết kế móng, thiết kế móng mô hình thân làm việc đồng thời, thiết kế dầm, cột sàn, khung BTCT, kết cấu thép, dầm sàn ứng lực trước. Và chuyển sang rdCAD bạn sẽ có đủ cả tiên lượng dự toán của phần kết cấu công trình

Dưới đây là một số hình ảnh về tính năng thiết kế sàn trong RDSuite 27.8:

- Kết nối Etabs để đọc nội lực dải sản:

Đọc API Nội lực dải sàn từ Etabs

 

- Thiết kế dải sàn theo TCVN 5574-2018: Tính toán cốt thép, kiểm tra nứt và võng của dải sàn:

 

 

- Xuất Excel kết quả thiết kế dải sàn: