29

Một số tính năng mới của phần mềm RDSuite v27

RD chính thức phát hành phiên bản cập nhật mới của phần mềm RDSuite - Phiên bản v27. Hãy cùng điểm qua một số tính năng cập nhật mới đáng chú ý sau đây:

1. Cập nhật tiêu chuẩn về tải trọng và tác động TCVN 2737-2023
  • Phân loại tải trọng và Tổ hợp tải trọng

- Bên cạnh TCVN 2737:1995 cũ trước đây, RDSuite v27 bổ sung thêm phần tính toán tải trọng tác động theo TCVN 2737:2023 mới. Ở phiên bản này, người dùng có thể tùy chọn tiêu chuẩn phù hợp.

- Tải trọng được phân loại lại theo TCVN 2737:2023 mới, chi tiết và rõ ràng hơn.

- Sau khi người dùng định nghĩa xong "Kiểu tải", RDSuite sẽ tự tạo các tổ hợp phù hợp với TCVN 2737:2023 mới. Các hệ số tổ hợp sẽ được RDSuite tự động xác định, phần mềm cũng cho phép người dùng tự chỉnh sửa lại các hệ số tổ hợp. 

  • Tính toán tải trọng gió và tự động chất vào mô hình Etabs

- Một số hình ảnh về các thư viện kiểu tường, mái được phân loại theo Phụ lục F.

2. Cập nhật tính năng chỉnh sửa thông số thiết kế cho cấu kiện Cột, Dầm, Dàn thép

Bên cạnh cách gán thông số thiết kế cho cấu kiện côt, dầm, dàn thép như các phiên bản cũ trước đây, ở phiên bản RDSuite v27 bổ sung thêm cách gán thông số thiết kế mới thông qua form dạng bảng Excel, tính năng này giúp người cùng có thể chỉnh sửa thông số trực tiếp tại các ô nhập liệu một cách dễ dàng, trực quan. 

3. Đọc nội lực trực tiếp từ SAP2000 thông qua giao thức kết nối API (không cần xuất dữ liệu MDB)

Tương tự như việc đọc dữ liệu trực tiếp từ Etabs 201x, RDSuite v27 bổ sung thêm tính năng đọc nội lực trực tiếp từ SAP2000 thông qua giao thức kết nối API. Cách đọc dữ liệu này sẽ giúp rút ngắn đáng kể thời gian xuất/đọc dữ liệu so với cách đọc dữ liệu qua file .mdb .

- Trước tiên, người dùng cần đọc dữ liệu "Model Definiton" thông qua file .$2K, sau đó tiến hành nhập dữ liệu nội lực thông qua giao thức kết nối API trực tiếp.

4. Nhập dữ liệu thiết kế Dầm, Cột - Vách trong bài toán thẩm tra kết cấu BTCT

RDSuite v27 cho phép người dùng định nghĩa cấu kiện dầm, cột liên tục theo dữ liệu thiết kế (thông số thiết kế, bố trí cốt thép,...). Từ đó, phần mềm sẽ chạy phân tích và đối chiếu với kết quả thiết kế để đánh giá và xuất báo cáo thẩm tra.

- Giao diện nhập dữ liệu thiết kế cho cấu kiện cột - vách.

- Báo cáo thẩm tra cho cấu kiện cột, chi tiết đến từng mặt cắt của từng phần tử trong cấu kiện.

- Giao diện nhập dữ liệu thiết kế cho cấu kiện dầm.

- Báo cáo thẩm tra cho cấu kiện dầm, chi tiết đến từng mặt cắt của từng phần tử trong cấu kiện.


Các bài viết liên quan:

1. Hội thảo giới thiệu những điểm mới trong TCVN 2737:2023 – Tải trọng và tác động (Tiêu chuẩn thiết kế)

Link download các văn bản, tài liệu liên quan:

1. Quyết định ban hành số 1341/QĐ-BKHCN ngày 29/06/2023 của Bộ trưởng Bộ khoa học công nghệ về công bố tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2737-2023 Tải trọng và tác động.

2. TCVN 2737:2023 – Tải trọng và tác động

3. Slide Power Point Hội thảo giới thiệu những điểm mới của TCVN 2737:2023  

4. Video toàn buổi Hội thảo