04

Cột là một trong những cấu kiện chịu lực quan trọng nhất trong hệ thống kết cấu công trình nhà. Khi xảy ra cháy, bê tông và cốt thép bị nung nóng và các tính chất cơ lý của chúng đều bị suy giảm. Đây là một trong những nguyên nhân trực tiếp làm giảm khả năng chịu lực của cột cũng như của toàn bộ công trình. 

Dựa trên các nguyên tắc chung về phân tích khả năng chịu lực của cột ở nhiệt độ cao theo tiêu chuẩn châu Âu EC2. Ứng xử của bê tông và cốt thép cũng như sự phân bố của nhiệt độ trong tiết diện cột khi bị nung nóng được phân tích và số hóa. RDSuite v19 xây dựng tính năng tính toán khả năng chịu lực của cột bằng đồ tương tác của cột tại các thời điểm của vụ cháy khác nhau như: 30, 60, 90, 120,150, 180, 210, 240.


Hình 1: Giao diện RDSuite V19 - Biểu đồ tương tác Cột chịu nhiệtHình 2: đường cong nhiệt  ứng với 30, 60, 90, 120 độ


                                                       

                 

               a. Dải phân bố nhiệt tại 30 phút (R30)

                 

             b. Dải phân bố nhiệt tại 60 phút (R60)

                 

            c. Dải phân bố nhiệt tại 90 phút (R90)

                 

               d. Dải phân bố nhiệt tại 120 phút (R120)

                    

 

                                                                                     (e) Mặt tương tác 3D              (g) Biểu đồ tương tác phẳng   

 

 

(h) Biểu đồ tương tác dưới tác dụng riêng biệt của bê tông và cốt thép

Hình 3. Kết quả tính toán

Hãy liên hệ: Điện thoại: 024.3 5665 828  Hotline: 096.9112011  Email: info@rds.com.vn để cập nhật phiên bản mới nhất của RDSuite.