10

1. Tính toán phần móng và phần thân làm việc đồng thời.

- Cách làm thông thường trong tính toán kết cấu giả thiết chân cột vách ngàm, lấy phản lực để tính móng hoặc xuất cả hệ móng sang phần mềm SAFE để tính móng. Cách làm này không kể đến độ cứng của kết cấu phần thân, kết quả không chính xác khi hệ móng có cột vách đặt lệch tâm...Ngoài ra nếu mô hình cả móng, phần thân cũng có sự điều chỉnh lại nội lực, đặc biệt là các cột và vách biên.

- Phiên bản Rdsuite v26 cho phép người dùng tạo mô hình móng và thân làm việc đồng thời. Từ mô hình ban đầu, phần mềm thông qua phương pháp tính của tiêu chuẩn, thư viện tính và AutoCAD để tạo ra giải pháp mặt bằng móng. Phần mềm tự tạo mô hình móng và thân đồng thời trong Etabs, đọc lại kết quả phân tích thân móng trong etabs. Kết quả phản lực cọc, ứng suất móng đơn, mô men trong đài móng được tính từ Etabs cho kết quả chính xác nhất.

 

 

 

2. Các tuỳ chọn về hệ số đồng nhất gn, hệ số độ tin cậy gk của cọc theo TCVN 10304-2014.

 

3. Hoàn thiện hệ thống báo cáo song song bao gồm báo cáo Excel - PDF font unicode, công thức và hình ảnh sắc nét.