22

Phiên bản mới mang đến nhiều cải tiến, cho phép hoạt động theo nguyên lý của BIM địa kỹ thuật.

Những cải tiến lớn bao gồm:

+ Nhập bản đồ và mặt bằng người dùng .

+ Hỗ trợ tạo báo cáo khảo sát địa chất.

+ Truyền dữ liệu sang thiết bị di động.

+ Thêm các đối tượng bên ngoài vào mô hình 3D.

+ Cải thiện xuất / nhập dữ liệu...

Những tính năng mới trong các chương trình GEO5:

+ Chương trình FEM - Thêm các cách để lập mô hình neo.

+ Chương trình Cọc - Phân tích sức chịu tải của cọc theo EA-Pfähle.

+ Chương trình Cọc CPT:

- Sức chịu tải của cọc theo phương pháp De Beer,- NBN EN1997-1 ANB.

+ Chương trình Nhóm cọc :

- Nhóm cọc: Biểu đồ trực quan quan hệ giữa tải trọng và độ cứng lò xo của cọc .

+ Chương trình Tường chắn kiểu công xôn: Bổ sung tính toán bề rộng vết nứt theo một số tiêu chuẩn.

+ Chương trình Mái dốc neo : Cơ sở dữ liệu mới về chia hệ lưới (Pfeifer)...

+ Chương trình Tường MSE:  Bổ sung thư viện vật liệu gia cố mới (Tensar UX)...

+ Chương trình Cọc CPT: Pile CPT- Strauss and Root Piles.

+ Chương trình Địa tầng: Các khu vực do người dùng xác định trong file mẫu.

+ Chương trình tường chắn: Kiểm tra độ lệch tâm theo một số tiêu chuẩn...

+ Tất cả các chương trình:Tối ưu hóa nhiều màn hình làm việc...

 

Một số hình ảnh về phiên bản mới GEO5-2022: