en-USvi-VN
22
Tính năng mới của RdCAD

1. Bổ sung bản vẽ và thống kê Lanh tô2. Tích hợp mô đun RDM để thống kê và tối ưu cắt thép.3. Xây dựng lại mô đun tối ưu cắt thép cho thép thanh.4. Vẽ Dầm bẹt cho nhà cao tầng: Bổ sung thêm số thanh thép và cốt thép đai5. Điều chỉnh lại phần tự động bố trí thép cho Dầm và Cột lấy kết quả từ Rdsuite hay ETABS một cách hợp lý hơn.

Chi tiết phần mềm xem tại đây

Hãy liên hệ: Điện thoại: 024.3 5665 828  Hotline: 096.9112011  Email: info@rds.com.vn để cập nhật phiên bản mới nhất của RDCad