24
1. Tính toán Cột chịu nén lệch tâm xiên, có xét quan hệ ứng suất và biến dạng theo đường 3 đoạn thẳng và đường cong phi tuyến.

 

2. Tính biểu đồ tương tác kiểm tra Cột khi chịu kéo lệch tâm xiên
3. Tính toán khả năng chịu lực của Dầm BTCT, dầm Bê tông ứng lực trước tại nhiệt độ thường và nhiệt độ cao (Cháy)


 

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Website: http://rds.com.vn/

Email: htktrd@gmail.com

Hotline: 096 911 2011

Facebook: https://www.facebook.com/rds.company

Youtube: https://www.youtube.com/user/RDsuite