en-USvi-VN

TÀI LIỆU

 • TCVN 2737-1995 Tiêu chuẩn Tải trọng và Tác động
  File size: 4.235 KB (80)
 • TCXDVN 269:2002 Cọc - Phương pháp thí nghiệm bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục
  File size: 994 KB (45)
 • TCXD VN 286:2003 Đóng và ép cọc - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu
  File size: 996 KB (53)
 • TCXD 205:1998 Móng cọc - Tiêu chuẩn thiết kế
  File size: 2.227 KB (52)
 • TCXDVN 358:2005 Cọc khoan nhồi - Phương pháp xung siêu âm xác định tính đồng nhất của Bê tông
  File size: 215 KB (39)
 • TCXDVN 375:2006 Thiết kế công trình chịu động đất
  File size: 2.696 KB (30)
 • TCXDVN 356 : 2005 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế
  File size: 6.680 KB (38)
 • TCXDVN 261 : 2001 Bãi chôn lấp chất thải rắn - Tiêu chuẩn thiết kế
  File size: 714 KB (36)
 • TCCN 200-1989 Quy trình thiết kế công trình và thiết bị phụ trợ thi công cầu
  File size: 12.190 KB (12)
 • TCVN 2292 : 1978 Công việc sơn - yêu cầu chung về an toàn
  File size: 1.041 KB (45)
 • TCVN 2622 - 1995 Phòng cháy, Chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế
  File size: 3.777 KB (37)
 • TCVN 2682-1999 Xi măng Pooc lăng - Yêu cầu kĩ thuật
  File size: 712 KB (29)
 • TCVN 3147-1990 Quy phạm an toàn trong công tác xếp dỡ - Yêu cầu chung
  File size: 2.456 KB (34)
 • TCVN 3153-1979 Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động - Các khái niệm cơ bản - Thuật ngữ và định nghĩa
  File size: 370 KB (27)
 • TCVN 3288 - 1979 Hệ thống thông gió - Yêu cầu chung về an toàn
  File size: 883 KB (37)
 • TCVN 3736-1982 Xi măng - Phương pháp nhanh xác định giới hạn bền khi nén
  File size: 500 KB (31)
 • TCVN 3993-1985 Chống ăn mòn trong xây dựng - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế
  File size: 81 KB (37)
 • TCVN 3994 - 1985 Chống ăn mòn trong xây dựng - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Phân loại môi trường xâm thực
  File size: 558 KB (29)
 • TCVN 5055-1985 Tổ chức thi công
  File size: 2.132 KB (42)
 • TCVN 4085-1985 Kết cấu gạch đá -Quy phạm thi công và nghiệm thu
  File size: 1.650 KB (30)
 • TCVN 4087-1985 Sử dụng máy xây dựng - Yêu cầu chung
  File size: 578 KB (30)
 • TCVN 4091 - 1985 Nghiệm thu các công trình xây dựng
  File size: 201 KB (36)
 • TCVN 4116-1985 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép thủy công - Tiêu chuẩn thiết kế
  File size: 19.693 KB (29)
 • TCVN 4252-1988 Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế thi công - Quy phạm thi công và nghiệm thu
  File size: 1.941 KB (20)
 • TCVN 4317-1986 Nhà kho - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế
  File size: 637 KB (28)
 • TCVN 4419-1987 Khảo sát cho xây dựng - Nguyên tắc cơ bản
  File size: 1.276 KB (32)
 • TCVN 4431 - 1987 Lan can an toàn - Điều kiện kỹ thuật
  File size: 521 KB (33)
 • TCVN 4447-1987 Công tác đất - Quy phạm thi công và nghiệm thu
  File size: 4.742 KB (31)
 • TCVN 4452-1987 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Quy phạm thi công và nghiệm thu
  File size: 1.455 KB (29)
 • TCVN 4453-1995 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khổi - Quy phạm thi công và nghiệm thu
  File size: 3.013 KB (28)
 • TCVN 4455-1987 Quy tắc ghi kích thước chữ tiêu đề - Các yêu cầu kỹ thuật và các biểu bảng trên hình vẽ
  File size: 416 KB (29)
 • TCVN 4459-1987 Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa xây dựng
  File size: 1.468 KB (28)
 • TCVN 4513-1988 Cấp nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế
  File size: 4.988 KB (15)
 • TCVN 4516 - 1988 Hoàn thiện mặt bằng xây dựng - Quy phạm thi công và nghiệm thu
  File size: 744 KB (30)
 • TCVN 4517 - 1988 Hệ thống bảo dưỡng kĩ thuật và sửa chữa máy xây dựng - Quy phạm nhận và giao máy xây dựng trong sửa chữa lớn - Yêu cầu chung
  File size: 355 KB (23)
 • TCVN 4519-1988 Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình - Quy phạm thi công và nghiệm thu
  File size: 2.023 KB (29)
 • TCVN 4528-1988 Hầm đường sắt và hầm đường ô tô - Quy phạm thi công, nghiệm thu
  File size: 2.261 KB (25)
 • TCVN 4530-1988 Trạm cấp phát xăng dầu cho ô tô - Tiêu chuẩn thiết kế
  File size: 739 KB (26)
 • TCVN 4606-1988 Đường ống chính dẫn dầu và sản phẩm dầu - Quy phạm thi công và nghiệm thu
  File size: 2.816 KB (25)
 • TCVN 4612-1988 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Kết cấu bê tông cốt thép - Kí hiệu quy ước và thể hiện bản vẽ
  File size: 403 KB (31)
 • TCVN 4613-1988 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Kết cấu thép - Kí hiệu quy ước và thể hiện bản vẽ
  File size: 445 KB (30)
 • TCVN 4744-1989 Quy phạm kĩ thuật an toàn trong các cơ sở cơ khí
  File size: 2.107 KB (13)
 • TCVN 5060-1990 Công trình thủy lợi - Các quy định chủ yếu về thiết kế
  File size: 2.542 KB (22)
 • TCVN 5204-2:1995 Quản lí chất lượng và các yếu tố của hệ thống chất lượng - Phần 2: Hướng dẫn cho dịch vụ
  File size: 1.969 KB (17)
 • TCVN 5037-91: Kho dầu mỏ và Sản phẩm của dầu mỏ - Tiêu chuẩn thiết kế
  File size: 2.634 KB (22)
 • TCVN 5572:1991 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Bản vẽ thi công
  File size: 755 KB (30)
 • TCVN 5573-1991 Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế
  File size: 4.488 KB (25)
 • TCVN 5574 - 1991 Kết cấu bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế
  File size: 4.665 KB (19)
 • TCVN 5575:1991 Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế
  File size: 8.371 KB (30)
 • TCVN 5638:1991 Đánh giá chất lượng công tác xây lắp - Nguyên tắc cơ bản
  File size: 547 KB (25)
 • TCVN 5639:1991 Nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt xong - Nguyên tắc cơ bản
  File size: 624 KB (21)
 • TCVN 5640:1991 Bàn giao công trình xây dựng - Nguyên tắc cơ bản
  File size: 397 KB (25)
 • TCVN 5641:1991 Bể chứa bằng bê tông cốt thép - Quy phạm thi công, nghiệm thu
  File size: 1.191 KB (29)
 • TCVN 5664:1992 Phân cấp kỹ thuật - Đường thủy nội địa
  File size: 307 KB (20)
 • TCVN 5672:1992 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Hồ sơ thi công - Yêu cầu chung
  File size: 238 KB (23)
 • TCVN 5674:1992 Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công, nghiệm thu
  File size: 1.727 KB (15)
 • TCVN 5691:2000 Xi măng pooc lăng trắng
  File size: 526 KB (24)
 • TCVN 5718:1993 Mái và sàn bê tông cốt thép trong công trình xây dựng - Yêu cầu kĩ thuật chống thấm nước
  File size: 474 KB (29)
 • TCVN 5889:1995 Bản vẽ các kết cấu kim loại
  File size: 422 KB (31)
 • TCVN 5898:1995 Bản vẽ xây dựng và công trình dân dụng - Bản thông kê cốt thép
  File size: 285 KB (23)
 • TCVN 5951:1995 Hướng dẫn xây dựng sổ tay chất lượng
  File size: 1.002 KB (26)
 • TCVN 6048:1995 Bản vẽ nhà và công trình xây dựng - Kĩ hiệu cho cốt thép bê tông
  File size: 198 KB (18)
 • TCVN 6085:1995 Bản vẽ kĩ thuật - Bản vẽ xây dựng - Nguyên tắc chung để lập bản vẽ thi công các kết cấu chế sẵn
  File size: 191 KB (30)
 • TCVN ISO 9000-1:1996 Các tiêu chuẩn về quản lí chất lượng và đảm bảo chất lượng - Phần 1: Hướng dẫn lựa chọn và sử dụng
  File size: 2.271 KB (24)
 • TCVN ISO 9001:1996 Hệ thống chất lượng - Mô hình đảm bảo chất lượng trong thiết kế/ triển khai, sản xuất, lắp đặt và dịch vụ kĩ thuật
  File size: 1.316 KB (20)
 • TCVN ISO 9002:1996 Hệ thống chất lượng - Mô hình đảm bảo chất lượng trong sản xuất, lắp đặt và dịch vụ kĩ thuật
  File size: 1.193 KB (21)
 • TCVN ISO 9003:1996 Hệ thống chất lượng - Mô hình đảm bảo chất lượng trong kiểm tra và thử nghiệm cuối cùng
  File size: 859 KB (16)
 • TCVN ISO 9004-1:1996 Quản lý chất lượng và các yếu tố của hệ thống chất lượng - Phần 1: Hướng dẫn chung
  File size: 3.189 KB (21)
 • TCVN ISO 9004-3:1996 Quản lí chất lượng và các yếu tố của hệ thống chất lượng - Phần 3: Hướng dẫn đối với các vật liệu chế biến
  File size: 2.913 KB (22)
 • TCVN ISO 9004-4:1996 Quản lí chất lượng và các yếu tố của hệ thống chất lượng - Phần 4: Hướng dẫn cải tiến chất lượng
  File size: 1.899 KB (23)
 • TCVN 3735:1982 Phụ gia hoạt tính Puzơlan
  File size: 859 KB (24)
 • TCVN 4253:1986 Nền các công trình thủy công - Tiêu chuẩn thiết kế
  File size: 4.228 KB (23)
 • TCVN 3393-85 Chống ăn mòn trong xây dựng kết cấu bê tông cốt thép - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế
  File size: 495 KB (26)
 • TCXD 25:2992 Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế
  File size: 1.307 KB (23)
 • TCXD 27:1991 Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế
  File size: 1.656 KB (29)
 • TCXD 40:1987 Kết cấu xây dựng và nền - Nguyên tắc cơ bản về tính toán
  File size: 470 KB (25)
 • TCXD 76:1979 Quy trình quản lí kĩ thuật trong vận hành các hệ thống cung cấp nước
  File size: 6.772 KB (23)
 • TCXD 79-1980 Thi công và nghiệm thu các công tác nền móng
  File size: 4.318 KB (21)
 • TCXD 88:1982 Cọc - Phương pháp thì nghiệm hiện trường
  File size: 1.195 KB (23)
 • TCXD 160:1987 Khảo sát địa kĩ thuật phục vụ cho thiết kế và thi công móng cọc
  File size: 928 KB (22)
 • TCXD 180:1996 Máy nghiền nguyên liệu - Sai số lắp đặt
  File size: 213 KB (20)
 • TCXD 181:1996 Băng tả, gầu tải, xích tải, vít tải - Sai số lắp đặt
  File size: 274 KB (21)
 • TCXD 189:1996 Móng cọc tiết diện nhỏ - Tiêu chuẩn thiết kế
  File size: 1.112 KB (24)
 • TCXD 190:1996 Móng cọc thiết diện nhỏ - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu
  File size: 1.486 KB (22)
 • TCXD 196:1997 Nhà cao Tầng - Công tác thử tĩnh và kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi
  File size: 292 KB (22)
 • TCXD 197:1997 Nhà cao tầng - Thi công cọc khoan nhồi
  File size: 565 KB (17)
 • TCXD 198:1997 Nhà cao tầng - Thiết kế kết cấu bê tông cốt thép toàn khối
  File size: 1.393 KB (25)
 • TCXD 199:1997 Nhà cao tầng - Kĩ thuật chế tạo bê tông mác 400-600
  File size: 247 KB (24)
 • TCXD 200:1997 Nhà cao tầng - Kĩ thuật về bê tông bơm
  File size: 391 KB (24)
 • TCXDVN 274:2002 Cấu kiện bê tông và bê tông cốt thép đúc sẵn - Phương pháp thí nghiệm gia tải để đánh giá độ bền, độ cứng và khả năng chống nứt
  File size: 1.442 KB (24)
 • TCXDVN 286:2003 Đóng và ép cọc - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu
  File size: 924 KB (25)
 • TCXDVN 297:2003 Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng - Tiêu chuẩn công nhận
  File size: 597 KB (19)
 • TCXDVN 309:2004 Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung
  File size: 472 KB (14)
 • TCXDVN 325:2004 Phụ gia hóa học cho bê tông
  File size: 169 KB (21)
 • TCXDVN 326:2004 Cọc khoan nhồi - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu
  File size: 117 KB (21)
 • TCXDVN 327:2004 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biển
  File size: 325 KB (22)
 • TCXDVN 334:2005 Quy phạm sơn thiết bị và kết cấu thép trong xây dựng dân dụng và công nghiệp
  File size: 86 KB (21)
 • TCXDVN 351:2005 Quy trình kỹ thuật quan trắc chuyển dịch ngang nhà và công trình
  File size: 967 KB (22)
 • Kết cấu bê tông cốt thép (Phần cấu kiện cơ bản)
  File size: 2.272 KB (51)
 • Kết cấu BTCT - Phần cấu kiện nhà cửa (Ngô Thế Phong, Lý Trần Cường, Trịnh Kim Đạm, Nguyễn Lê Ninh)
  File size: 9.909 KB (35)
 • Khung bê tông cốt thép toàn khối (Lê Bá Huế, Phan Minh Tuấn)
  File size: 7.461 KB (39)
 • Sàn sườn BTCT toàn khối (Gs Nguyễn Đình Cống)
  File size: 5.928 KB (40)
 • Tính toán thực hành cấu kiện BTCT (Tập 1 - Gs Nguyễn Đình Cống)
  File size: 8.668 KB (37)
 • Tính toán thực hành cấu kiện BTCT (Tập 2 - Gs Nguyễn Đình Cống)
  File size: 7.723 KB (40)
 • EC0 - EN1990_E_2002
  File size: 337 KB (29)
 • ACI 104-71 Preparation of Notation for Concrete
  File size: 641 KB (27)
 • ACI 116R-00 Cement and Concrete Terminology
  File size: 1.629 KB (24)
 • ACI 117-06 Specifications for Tolerances for Concrete Construction and Materials and Commentary
  File size: 1.373 KB (25)
 • ACI 117-90 Standard Specifications for Tolerances for Concrete Construction and Materials
  File size: 393 KB (25)
 • ACI 117R-90 Commentary on Standard Specifications for Tolerances for Concrete Construction and Materials
  File size: 2.811 KB (20)
 • ACI 121R-04 Quality Management System for Concrete Construction
  File size: 208 KB (20)
 • ACI 122R-02 Guide to Thermal Properties of Concrete and Masonry Systems
  File size: 829 KB (22)
 • ACI 124.2R-94 The Mercer Mile Buildings
  File size: 13 KB (19)
 • ACI 126.3R-99 Guide to Recommended Format for Concrete in Materials Property Database
  File size: 296 KB (20)
 • ACI 201.1R-92 Guide for Making a Condition Survey of Concrete in Service
  File size: 10.185 KB (22)
 • ACI 201.2R-01 Guide to Durable Concrete
  File size: 292 KB (7)
 • ACI 207.1R-96 Mass Concrete
  File size: 744 KB (19)
 • ACI 207.2R-95 Effect of Restraint, Volume Change, and Reinforcement on Cracking of Mass Concrete
  File size: 1.328 KB (23)
 • ACI 207.4R-93 Cooling and Insulating Systems for Mass Concrete
  File size: 559 KB (20)
 • ACI 207.5R-99 Roller-Compacted Mass Concrete
  File size: 757 KB (19)
 • ACI 209R-92 Prediction of Creep, Shrinkage, and Temperature Effects in Concrete Structures
  File size: 1.165 KB (24)
 • ACI 210.1R-94 Compendium of Case Histories on Repair of Erosion-Damaged Concrete in Hydraulic Structures
  File size: 6.838 KB (21)
 • ACI 210R-93 Erosion of Concrete in Hydraulic Structures
  File size: 3.797 KB (20)
 • ACI 210R-93 Erosion of Concrete in Hydraulic Structures
  File size: 3.797 KB (16)
 • ACI 211.1-91 Standard Practice for Selecting Proportions for Normal, Heavyweight, and Mass Concrete
  File size: 860 KB (22)
 • ACI 211.2-98 Standard Practice for Selecting Proportions for Structural Lightweight Concrete
  File size: 512 KB (19)
 • ACI 211.3R-02 Guide for Selecting Proportions for No-Slump Concrete
  File size: 1.381 KB (24)
 • ACI 211.4R-93 Guide for Selecting Proportions for High-Strength Concrete with Portland Cement and Fly Ash
  File size: 276 KB (21)
 • ACI 211.5R-01 Guide for Submittal of Concrete Proportions
  File size: 55 KB (24)
 • ACI 211.5R-01 Guide for Submittal of Concrete Proportions
  File size: 55 KB (20)
 • ACI 212.3R-04 Chemical Admixtures for Concrete
  File size: 195 KB (19)
 • ACI 212.4R-04 Guide for the Use of High-Range Water-Reducing Admixtures (Superplasticizers) in Concrete
  File size: 158 KB (22)
 • ACI 213R-03 Guide for Structural Lightweight-Aggregate Concrete
  File size: 1.245 KB (24)
 • ACI 214.4R-03 Guide for Obtaining Cores and Interpreting Compressive Strength Results
  File size: 1.245 KB (23)
 • ACI 214R-02 Evaluation of Strength Test Results of Concrete
  File size: 607 KB (24)
 • ACI 216.1-97 / TMS 0216.1-97 Standard Method for Determining Fire Resistance of Concrete and Masonry Construction Assemblies
  File size: 1.055 KB (24)
 • ACI 216R-89 Guide for Determining the Fire Endurance of Concrete Elements
  File size: 1.811 KB (22)
 • ACI 221.1R098 State-of-the-Art Report on Alkali-Aggregate Reactivity
  File size: 5.768 KB (21)
 • ACI 221R-96 Guide for Use of Normal Weight and Heavyweight Aggregates in Concrete
  File size: 483 KB (22)
 • ACI 222.1-96 Provisional Standard Test Method for Water-Soluble Chloride Available for Corrosion of Embedded Steel in Mortar and Concrete Using the Soxhlet Extractor
  File size: 31 KB (18)
 • ACI 222.2R-01 Corrosion of Prestressing Steels
  File size: 1.116 KB (18)
 • ACI 222.3R-03 Design and Construction Practices to Mitigate Corrosion of Reinforcement in Concrete Structures
  File size: 302 KB (22)
 • ACI 222R-01 Protection of Metals in Concrete Against Corrosion
  File size: 472 KB (21)
 • ACI 223-98 Standard Practice for the Use of Shrinkage - Compensating Concrete
  File size: 1.648 KB (20)
 • ACI 224.1R-93 Causas, Evaluación y Reparación de Fisuras en Estructuras de Hormigón
  File size: 877 KB (19)
 • ACI 224.1R-93 Causes, Evaluation and Repair of Cracks in Concrete Structures
  File size: 1.056 KB (22)
 • ACI 224.2R-92 Cracking of Concrete Members in Direct Tension
  File size: 298 KB (23)
 • ACI 224.3R-95 Joints in Concrete Construction
  File size: 4.096 KB (13)
 • ACI 224R-01 Control of Cracking in Concrete Structures
  File size: 738 KB (26)
 • ACI 224R-90 Control of Cracking in Concrete Structures
  File size: 4.550 KB (23)
 • ACI 225R-99 Guide to the Selection and Use of Hydraulic Cements
  File size: 356 KB (16)
 • ACI 228.1R-03 In-Place Methods to Estimate Concrete Strength
  File size: 1.070 KB (23)
 • ACI 228.2R-98 Nondestructive Test Methods for Evaluation of Concrete in Structures
  File size: 3.659 KB (18)
 • ACI 229R-99 Controlled Low-Strength Materials
  File size: 4.537 KB (9)
 • ACI 230.1R-90 State-of-the-Art Report on Soil Cement
  File size: 8.042 KB (18)
 • ACI 232.1R-00 Use of Raw or Processed Natural Pozzolans in Concrete
  File size: 1.227 KB (24)
 • ACI 232.2R-03 Use of Fly Ash in Concrete
  File size: 893 KB (22)
 • ACI 233R-03 Slag Cement in Concrete and Mortar
  File size: 348 KB (8)
 • ACI 234R-96 Guide for the Use of Silica Fume in Concrete
  File size: 13.909 KB (21)
 • ACI 237R-07 Self-Consolidating Concrete
  File size: 1.532 KB (24)
 • ACI 301-99 Specifications for Structural Concrete
  File size: 531 KB (13)
 • ACI 301M-99 Specifications for Structural Concrete
  File size: 31 KB (25)
 • ACI 302.1R-04 Guide for Concrete Floor and Slab Construction
  File size: 970 KB (22)
 • ACI 303.1-97 Standard Specification for Cast-In-Place Architectural Concrete
  File size: 60 KB (20)
 • ACI 303R-04 Guide to Cast-in-Place Architectural Concrete Practice
  File size: 616 KB (23)
 • ACI 304.1R-92 Guide for the Use of Preplaced Aggregate Concrete for Structural and Mass Concrete Applications
  File size: 1.120 KB (23)
 • ACI 304.2R-96 Placing Concrete by Pumping Methods
  File size: 1.054 KB (25)
 • ACI 304.3R-96 Heavyweight Concrete: Measuring, Mixing, Transporting, and Placing
  File size: 59 KB (22)
 • ACI 304.5R-91 Batching, Mixing, and Job Control of Lightweight Concrete
  File size: 321 KB (19)
 • ACI 304.6R-91 Guide for the Use of Volumetric-Measuring and Continuous-Mixing Concrete Equipment (Reapproved 1997)
  File size: 730 KB (21)
 • ACI 304R-00 Guide for Measuring, Mixing, Transporting, and Placing Concrete
  File size: 822 KB (22)
 • ACI 305R-99 Hot Weather Concreting
  File size: 397 KB (22)
 • ACI 306.1-90 Standard Specification for Cold Weather Concreting
  File size: 267 KB (23)
 • ACI 306R-88 Cold Weather Concreting
  File size: 350 KB (19)
 • ACI 307-98 Design and Construction of Reinforced Concrete Chimneys
  File size: 382 KB (8)
 • ACI 307R-98 Conmentary on Design and Construction of Reinforced Concrete Chimneys
  File size: 216 KB (17)
 • ACI 308.1-98 Standard Specification for Curing Concrete
  File size: 145 KB (20)
 • ACI 308R-01 Guide to Curing Concrete
  File size: 699 KB (23)
 • ACI 309.1R-93 Behavior of Fresh Concrete During Vibration
  File size: 1.182 KB (23)
 • ACI 309.2R-98 Identification and Control of Visible Effects of Consolidation on Formed Concrete Surfaces
  File size: 8.538 KB (20)
 • ACI 309.3R-92 Guide to Consolidation of Concrete in Congested Areas (Reapproved 1997)
  File size: 2.893 KB (21)
 • ACI 309.5R-00 Compaction of Roller-Compacted Concrete
  File size: 346 KB (21)
 • ACI 309R-96 Guide for Consolidation of Concrete
  File size: 1.215 KB (19)
 • ACI 311.1R-99 ACI Manual of Concrete Inspection
  File size: 33 KB (22)
 • ACI 311.4R-00 Guide for Concrete Inspection
  File size: 85 KB (16)
 • ACI 311.5-04 Guide for Concrete Plant Inspection and Testing of Ready-Mixed Concrete
  File size: 67 KB (16)
 • ACI 313-97 Standard Practice for Design and Construction of Concrete Silos and Stacking Tubes for Storing Granular Materials
  File size: 236 KB (21)
 • ACI 313R-97 Commentary on Standard Practice for Design and Construction of Concrete Silos and Stacking Tubes for Storing Granular Materials
  File size: 1.113 KB (23)
 • ACI 318.1-89, ACI.1R-89 Building Code Requirements for Structural Plain Concrete and Commentary
  File size: 2.403 KB (21)
 • ACI 318-05 Building Code Requirements for Structural Concrete and Commentary
  File size: 9.254 KB (21)
 • ACI 318-08 Requisitos de Reglamento Para Concreto Estructural y Comentario
  File size: 8.777 KB (23)
 • ACI 318-99 (ESP)
  File size: 3.618 KB (23)
 • ACI 318M-02 Building Code Requirements for Structural Concrete and Commentary
  File size: 12.648 KB (19)
 • ACI 318M-83 Building Code Requirements for Reinforced Concrete and Commentary
  File size: 10.937 KB (24)
 • ACI 318-83 Building Code Requirements for Reinforced Concrete and Commentary
  File size: 16.104 KB (14)
 • ACI 318-08 Building Code Requirements for Structural Concrete and Commentary
  File size: 16.462 KB (22)
 • ACI 318S-05 Requisitos de Reglamento para Concreto Estructural y Comentario
  File size: 7.406 KB (24)
 • ACI 325.3R-85 Guide for Design of Foundations and Shoulders for Concrete Pavements
  File size: 367 KB (23)
 • ACI 325.6R-88 Texturing Concrete Pavements
  File size: 596 KB (19)
 • ACI 325.10R-95 Report on Roller-Compacted Concrete Pavements
  File size: 9.159 KB (18)
 • ACI 325.11R-01 Accelerated Techniques for Concrete Paving
  File size: 732 KB (17)
 • ACI 325.12R-02 Guide for Design of Jointed Concrete Pavements for Streets and Local Roads
  File size: 1.377 KB (22)
 • ACI 330.1-03 Specification for Unreinforced Concrete Parking Lots
  File size: 59 KB (20)
 • ACI 330R-01 Guide for Design and Construction of Concrete Parking Lots
  File size: 659 KB (21)
 • ACI 332R-84 Guide to Residential Cast-in-Place Concrete Construction
  File size: 1.272 KB (16)
 • ACI 334.1R-92 Concrete Shell Structures Practice and Commentary
  File size: 318 KB (20)
 • ACI 336.1-01 Specification for the Construction of Drilled Piers
  File size: 155 KB (20)
 • ACI 336.2R-88 Suggested Analysis and Design Procedures for Combined Footings and Mats
  File size: 1.094 KB (19)
 • ACI 336.3R-93 Design and Construction of Drilled Piers
  File size: 918 KB (20)
 • ACI 340R-97 Design of Structural Reinforced Concrete Elements in Accordance with the Strength Design Method of ACI 318-95
  File size: 21.984 KB (17)
 • ACI 341.2R-97 Seismic Analysis and Design of Concrete Bridge Systems
  File size: 588 KB (22)
 • ACI 343R095 Analysis and Design of Reinforced Concrete Bridge Structures
  File size: 7.642 KB (10)
 • ACI 345.1R-92 Routine Maintenance of Concrete Bridges
  File size: 1.967 KB (20)
 • ACI 345.2R-98 Guide for Widening Highway Bridges
  File size: 11.115 KB (21)
 • ACI 346-01 Specification for Cast-in-Place Concrete Pipe
  File size: 57 KB (20)
 • ACI 347-04 Guide to Formwork for Concrete
  File size: 385 KB (24)
 • ACI 347-94 Guide to Formwork for Concrete
  File size: 3.754 KB (28)
 • ACI 349.1R-91 Reinforced Concrete Design for Thermal Effects on Nuclear Power Plant Structures
  File size: 2.609 KB (15)
 • ACI 349.2R-97 Embedment Design Examples
  File size: 275 KB (13)
 • ACI 349.3R-02 Evaluation of Existing Nuclear Safety-Related Concrete Structures
  File size: 178 KB (17)
 • ACI 349-01 Code Requirements for Nuclear Safety Related Concrete Structures
  File size: 3.079 KB (23)
 • ACI 350.1-01/350.1R-01 Tightness Testing of Environmental Engineering Concrete Structures and Commentary
  File size: 133 KB (21)
 • ACI 350.2R-04 Concrete Structures for Containment of Hazardous Materials
  File size: 240 KB (19)
 • ACI 350.3-01/350.3R-01 Seismic Design of Liquid-Containing Concrete Structures and Commentary
  File size: 603 KB (18)
 • ACI 350.4R-04 Design Considerations for Environmental Engineering Concrete Structures
  File size: 116 KB (22)
 • ACI 350-01/350R-01 Code Requirements for Environmental engineering Concrete Structures and Commentary
  File size: 3.854 KB (22)
 • ACI 351.1R-99 Grouting between Foundations and Bases for Support of Equipment and Machinery
  File size: 3.212 KB (18)
 • ACI 351.2R-94 Foundations for Static Equipment
  File size: 1.555 KB (19)
 • ACI 351.3R-04 Foundations for Dynamic Equipment
  File size: 727 KB (17)
 • ACI.1R-89 Recommendations for Design of Slab-Column Connections in Monolithic Reinforced Concrete Structures
  File size: 533 KB (21)
 • ACI 352R-02 Recommendations for Design of Beam-Column Connections in Monolithic Reinforced Concrete Structures
  File size: 1.095 KB (23)
 • ACI 355.2-04 Qualification of Post-Installed Mechanical Anchors in Concrete
  File size: 3.226 KB (4)
 • ACI 357.2R-88 State-of-the-Art Report on Barge-Like Concrete Structures
  File size: 2.445 KB (22)
 • ACI 357R-84 Guide for the Design and Construction of Fixed Offshore Concrete Structures
  File size: 723 KB (17)
 • ACI 358.1R-92 Analysis and Design of Reinforced and Prestressed-Concrete Guideway Structures
  File size: 998 KB (23)
 • ACI 357R-84 Guide for the Design and Construction of Fixed Offshore Concrete Structures
  File size: 723 KB (22)
 • ACI 358.1R-92 Analysis and Design of Reinforced and Prestressed-Concrete Guideway Structures
  File size: 998 KB (21)
 • ACI 359-01 Code for Concrete Containments
  File size: 37 KB (20)
 • ACI 360R-92 Design of Slabs on Grade
  File size: 2.497 KB (20)
 • ACI 362.1R-97 Guide for the Design of Durable Parking Structures
  File size: 3.089 KB (20)
 • ACI 362.2R-00 Guide for Structural Maintenance of Parking Structures
  File size: 469 KB (18)
 • ACI 363.2R-98 Guide to Quality Control and Testing of High-Strength Concrete
  File size: 267 KB (17)
 • ACI 363R-92 State-of-the-Art Report on High-Strength Concrete
  File size: 1.122 KB (23)
 • ACI 364.1R-94 Guide for Evaluation of Concrete Structures Prior to Rehabilitation
  File size: 501 KB (22)
 • ACI 365.1R-00 Service-Life Prediction-State-of-the-Art Report
  File size: 620 KB (15)
 • ACI 371R-98 Guide for the Analysis, Design, and Construction of Concrete-Pedestal Water Towers
  File size: 541 KB (18)
 • ACI 372R-00 Design and Construction of Circular Wire- and Strand-Wrapped Prestressed-Concrete Structures
  File size: 439 KB (22)
 • Design and Construction of Circular Prestressed Concrete Structures with Circumferential Tendons
  File size: 3.887 KB (20)
 • ACI 408.2R-92 State-of-the-Art Report: Bond under Cyclic Loads
  File size: 996 KB (17)
 • ACI 408.3-01/408.3R-01 Splice and Development Length of High Relative Rib Area Reinforcing Bars in Tension and Commentary
  File size: 151 KB (21)
 • ACI 408R-03 Bond and Development of Straight Reinforcing Bars in Tension
  File size: 877 KB (18)
 • ACI 421.1R-99 Shear Reinforcement for Slabs
  File size: 461 KB (14)
 • ACI 423.3R-96 Recommendations for Concrete Members Prestressed with Unbonded Tendons
  File size: 185 KB (20)
 • ACI 423.4R-98 Corrosion and Repair of Unbonded Single Strand Tendons
  File size: 791 KB (18)
 • ACI 423.5R-99 State-of-the-Art Report on Partially Prestressed Concrete
  File size: 716 KB (18)
 • ACI 423.6-01/423.6R-01 Specification for Unbonded Single-Strand Tendons and Commentary
  File size: 196 KB (18)
 • ACI 435.7R-85 State-of-the-Art Report on Temperature-Induced Deflections of Reinforced Concrete Members
  File size: 168 KB (21)
 • ACI 435.8R-85 Observed Deflections of Reinforced Concrete Slab Systems, and Causes of Large Deflections
  File size: 161 KB (22)
 • ACI 435R-95 Control of Deflection in Concrete Structures
  File size: 3.920 KB (20)
 • ACI 437R-03 Strength Evaluation of Existing Concrete Buildings
  File size: 1.027 KB (17)
 • ACI 439.3R-91 Mechanical Connections of Reinforcing Bars
  File size: 1.312 KB (22)
 • ACI 440.1R-03 Guide for the Design and Construction of Concrete Reinforced with FRP Bars
  File size: 2.876 KB (19)
 • ACI 440.2R-02 Guide for the Design and Construction of Externally Bonded FRP Systems for Strengthening Concrete Structures
  File size: 1.041 KB (10)
 • ACI 440.3R-04 Guide Test Methods for Fiber-Reinforced Polymers (FRPs) for Reinforcing or Strengthening Concrete Structures
  File size: 425 KB (19)
 • ACI 440.4R-04 Prestressing Concrete Structures with FRP Tendons
  File size: 473 KB (16)
 • ACI 440R-96 State-of-the-Art Report on Fiber Reinforced Plastic (FRP) Reinforcement for Concrete Structures
  File size: 14.847 KB (21)
 • EN1990-AnnexA2_E-2005
  File size: 261 KB (13)
 • BS EN 1991-1-1:2002
  File size: 258 KB (21)
 • BS EN 1991-1-2:2002
  File size: 398 KB (23)
 • BS EN 1991-1-3:2003
  File size: 1.523 KB (22)
 • BS EN 1991-1-4:2005
  File size: 3.187 KB (19)
 • BS EN 1991-1-5:2003
  File size: 566 KB (20)
 • BS EN 1991-1-6:2005
  File size: 422 KB (20)
 • BS EN 1991-1-7:2006
  File size: 556 KB (20)
 • BS EN 1991-2:2003
  File size: 4.286 KB (16)
 • BS EN 1991-3:2006
  File size: 673 KB (22)
 • BS EN 1991-4:2006
  File size: 1.556 KB (14)
 • BS EN 1992-1-1:2004
  File size: 2.562 KB (21)
 • BS EN 1992-1-2:2004
  File size: 1.119 KB (19)
 • BS EN 1992-2:2005
  File size: 784 KB (17)
 • BS EN 1992-3:2006
  File size: 363 KB (13)
 • EUROCODE 2 WORKED EXAMPLES
  File size: 3.651 KB (21)
 • BS EN 1993-1-1:2005
  File size: 1.278 KB (21)
 • BS EN 1993-1-2:2005
  File size: 948 KB (19)
 • BS EN 1993-1-3:2006
  File size: 2.921 KB (18)
 • BS EN 1993-1-4:2006
  File size: 589 KB (21)
 • BS EN 1993 -1-5:2006
  File size: 667 KB (21)
 • BS EN 1993-1-6:2007
  File size: 1.089 KB (21)
 • BS EN 1993-1-7:2007
  File size: 433 KB (20)
 • BS EN 1993-1-8:2005
  File size: 2.868 KB (18)
 • BS EN 1993-1-9:2005
  File size: 986 KB (20)
 • BS EN 1993-1-10:2005
  File size: 296 KB (21)
 • BS EN 1993-1-11:2006
  File size: 555 KB (22)
 • BS EN 1993-1-12:2007
  File size: 352 KB (12)
 • BS 1993-2:2006
  File size: 1.295 KB (22)
 • BS EN 1993-3-1:2006
  File size: 2.025 KB (9)
 • BS EN 1993-3-2:2006
  File size: 617 KB (23)
 • BS EN 1993-4-1:2007
  File size: 942 KB (18)
 • BS EN 1993-4-2:2007
  File size: 765 KB (21)
 • BS EN 1993-4-3:2007
  File size: 459 KB (22)
 • BS EN 1993-5:2007
  File size: 1.760 KB (21)
 • BS EN 1993-6:2007
  File size: 630 KB (12)
 • BS EN 1994-1-1:2004
  File size: 1.646 KB (8)
 • BS EN 1994-1-2:2005
  File size: 1.252 KB (19)
 • BS EN 1994-2:2005
  File size: 826 KB (21)
 • BS EN 1995-1-1:2004
  File size: 2.168 KB (17)
 • BS EN 1995-1-2:2004
  File size: 872 KB (21)
 • BS EN 1995-2:2004
  File size: 306 KB (21)
 • BS EN 1996-3:2006
  File size: 576 KB (20)
 • BS EN 1996-2:2006
  File size: 500 KB (19)
 • BS EN 1996-1-1:2005
  File size: 685 KB (15)
 • BS EN 1996-1-2:2005
  File size: 932 KB (16)
 • BS EN 1997-1:2004
  File size: 1.844 KB (19)
 • BS EN 1997-2:2007
  File size: 1.782 KB (21)
 • BS EN 1998-1:2004
  File size: 2.473 KB (21)
 • BS EN 1998-2:2005
  File size: 3.066 KB (6)
 • BS EN 1998-3:2005
  File size: 736 KB (20)
 • BS EN 1998-4:2006
  File size: 1.322 KB (19)
 • BS EN 1998-5:2004
  File size: 749 KB (19)
 • BS EN 1998-6:2005
  File size: 583 KB (20)
 • BS EN 1999-1-1:2007 Design of aluminium structures
  File size: 2.092 KB (13)
 • BS EN 1999-1-2:2007 Design of aluminium structures
  File size: 780 KB (17)
 • BS EN 1999-1-3:2007 Design of aluminium structures
  File size: 955 KB (20)
 • BS EN 1999-1-4:2007 Design of aluminium structures
  File size: 873 KB (19)
 • BS EN 1999-1-5:2007 Design of aluminium structures
  File size: 672 KB (18)
 • BS EN 1999-1-5:2007 Design of aluminium structures
  File size: 672 KB (17)
 • ACI 441R-96 High-Strength Concrete Columns State of the Art
  File size: 241 KB (21)
 • ACI 445R-99 Recent Approaches to Shear Design of Structural Concrete
  File size: 2.991 KB (19)
 • ACI 446.1R-91 An abstract: Fracture Mechanics of Concrete: Concepts, Models and Determination of Material Properties
  File size: 345 KB (20)
 • ACI 446.3R-97 Finite Element Analysis of Fracture in Concrete Structures: State-of-the-Art
  File size: 731 KB (11)
 • ACI 446.4R-04 Report on Dynamic Fracture of Concrete
  File size: 486 KB (19)
 • ACI 503.1-92 Standard Specification for Bonding Hardened Concrete, Steel, Wood, Brick, and Other Multi-Component EpoxyAdhesive
  File size: 56 KB (19)
 • ACI 503.2-92 Standard Specification for Bonding Plastic Concrete to Hardened Concrete with a Multi-Component Epoxy Adhesive
  File size: 51 KB (20)
 • ACI 503.3-92 Standard Specification for Producing a Skid-Resistant Surface on Concrete by the Use of a Multi-Component Epoxy System
  File size: 52 KB (20)
 • ACI 503.4-92 Standard Specification for Repairing Concrete with Epoxy Mortars
  File size: 49 KB (21)
 • ACI 503.5R-92 Guide for the Selection of Polymer Adhesives with Concrete
  File size: 234 KB (22)
 • ACI 503.6R-97 Guide for the Application of Epoxy and Latex Adhesives for Bonding Freshly Mixed and Hardened Concretes
  File size: 45 KB (21)
 • ACI 503R-93 Use of Epoxy Compounds with Concrete
  File size: 1.375 KB (20)
 • ACI 504.4R-90 Guide to Sealing Joints in Concrete Structures
  File size: 1.098 KB (20)
 • ACI 506.1R-98 Committee Report on Fiber Reinforced Shotcrete
  File size: 5.551 KB (20)
 • ACI 506.2-95 Specification for Shotcrete
  File size: 11.408 KB (15)
 • ACI 506.3R-91 Guide to Certification of Shotcrete Nozzlemen
  File size: 108 KB (6)
 • ACI 506.4R-94 Guide for the Evaluation of Shotcrete
  File size: 1.720 KB (19)
 • ACI 506R-90 Guide to Shotcrete
  File size: 6.347 KB (20)
 • ACI 523.2R-96 Guide for Precast Cellular Concrete Floor, Roof, and Wall Units
  File size: 46 KB (18)
 • ACI 524R-04 Guide to Portland Cement-Based Plaster
  File size: 669 KB (20)
 • ACI 530.1-05/ASCE 6-05/ TMS 602-05 Specification for Masonry Structures
  File size: 891 KB (24)
 • ACI 530.1-99/ ASCE 6-99/ TMS 602-99 Specification for Masonry Structures and Commentary
  File size: 4.613 KB (21)
 • ACI 530.1-99/ ASCE 6-99/ TMS 602-99 Specification for Masonry Structures and Commentary
  File size: 8.959 KB (24)
 • ACI 530-05/ASCE 5-05/TMS402-05 Building Code Requirements for Masonry Structures
  File size: 54 KB (22)
 • ACI 533.1R-02 Design Responsibility for Architectural Precast-Concrete Projects
  File size: 54 KB (21)
 • ACI 533R-93 Guide for Precast Concrete Wall Panels
  File size: 1.832 KB (17)
 • ACI 543R-00 Design, Manufacture, and Installation of Concrete Piles
  File size: 439 KB (20)
 • ACI 544.1R-96 State-of-the-Art Report on Fiber Reinforced Concrete
  File size: 908 KB (22)
 • ACI 544.2R-89 Measurement of Properties of Fiber Reinforced Concrete
  File size: 176 KB (12)
 • ACI 544.3R-93 Guide for Specifying, Proportioning, Mixing, Placing, and Finishing Steel Fiber Reinforced Concrete
  File size: 97 KB (21)
 • ACI 544.4R-88 Design Considerations for Steel Fiber Reinforced Concrete
  File size: 286 KB (4)
 • ACI 546.2R-98 Guide to Underwater Repair of Concrete
  File size: 654 KB (16)
 • ACI 546R-04 Concrete Repair Guide
  File size: 527 KB (18)
 • ACI 548.1R-97 Guide for the Use of Polymers in Concrete
  File size: 184 KB (19)
 • ACI 548.2R-93 Guide for Mixing and Placing Sulfur Concrete in Construction
  File size: 129 KB (20)
 • ACI 548.3R-03 Polymer-Modified Concrete
  File size: 2.107 KB (19)
 • ACI 548.4-93 Standard Specification for Latex-Modified Concrete (LMC) Overlays
  File size: 102 KB (21)
 • ACI 548.5R-94 Guide for Polymer Concrete Overlays
  File size: 785 KB (20)
 • ACI 548.7-04 Test Method for Load Capacity of Polymer Concrete Underground Utility Structures
  File size: 668 KB (20)
 • ACI 549.1R-93 Guide for the Design, Construction, and Repair of Ferrocement
  File size: 1.390 KB (22)
 • ACI 549.2R-04 Report on Thin Reinforced Cementitious Products
  File size: 485 KB (22)
 • ACI 550.1R-01 Emulating Cast-in-Place Detailing in Precast Concrete Structures
  File size: 516 KB (20)
 • ACI 550R-96 Design Recommendations for Precast Concrete Structures
  File size: 137 KB (19)
 • ACI 551R-92 Tilt-up Concrete Structures
  File size: 1.326 KB (21)
 • ACI 555R-01 Removal and Reuse of Hardened Concrete
  File size: 1.426 KB (21)
 • ACI 209.1R-05 Report on Factors Affecting Shrinkage and Creep of Hardened Concrete
  File size: 473 KB (20)
 • ACI ITG-3-04 Report on Bridge Decks Free of Steel Reinforcement
  File size: 322 KB (20)
 • SP-4 Formwork for Concrete
  File size: 10 KB (18)
 • SP -15(99) Field Reference Manual
  File size: 34 KB (20)
 • SP-17 ACI Design Handbook
  File size: 20.601 KB (21)
 • SP-66(04) ACI Detailing Manual -2004
  File size: 30 KB (20)
 • SP-71(02) ASTM Standards in ACI 318
  File size: 25 KB (22)
 • ACI T1.1-01 Acceptance Criteria for Moment Frames Based on Structural Testing
  File size: 181 KB (8)
 • ACI T1.2-03 Special Hybrid Moment Frames Composed of Discretely Jointed Precast and Post-Tensioned Concrete Members
  File size: 181 KB (22)
 • Design of Prestressed Concrete
  File size: 10.483 KB (19)
 • Post - Tensioned Prestressed Concrete
  File size: 4.969 KB (19)
 • Post - Tensioned Concrete Floors - CPS1
  File size: 13.161 KB (10)
 • The prestressed precast concrete beams
  File size: 12.547 KB (21)
 • Tính sàn ứng suất trước - Ví dụ
  File size: 426 KB (20)
 • Bridge Construction partner
  File size: 2.190 KB (21)
 • Durastor Prestressed Concrete Tanks
  File size: 629 KB (19)
 • The VSL New Magazine - Issue Two 2008
  File size: 4.336 KB (22)
 • Post-Tensioned In Buildings
  File size: 1.427 KB (20)
 • Post-Tensioned Concrete Storage Structures
  File size: 2.010 KB (23)
 • Detailing for Post-Tensioned
  File size: 1.332 KB (14)
 • External Post-Tensioning
  File size: 1.078 KB (20)
 • Post-Tensioned Floating Concrete Structures
  File size: 1.147 KB (21)
 • Soil and Rock Anchors
  File size: 906 KB (20)
 • Grouting of Post-Tensioning Tendons
  File size: 515 KB (16)
 • Post-Tensioned Incremental Launching Method in Prestressed Concrete Bridge Construction
  File size: 394 KB (15)
 • Post-Tensioned Prestressed Pressure Tunnels
  File size: 261 KB (0)
 • Post-Tensioned Slabs
  File size: 3.764 KB (17)
 • Strengthening of Concrete, Timber and Masonry Structures
  File size: 3.986 KB (18)
 • VSL SSI 2000 Stay Cable System
  File size: 1.599 KB (21)
 • VSL Construction Systems - Buildings and Parking Structures
  File size: 1.478 KB (19)
 • Cable Supported Bridge Technologies
  File size: 473 KB (17)
 • VSL Construction Systems
  File size: 3.083 KB (17)
 • Bonded Slab Post-Tensioning
  File size: 208 KB (18)
 • VSL Monostrand Post-Tensioning Systems: Type S5N / S6N Anchorages
  File size: 302 KB (18)
 • VSL Multistrand Systems: Strand and Tendon Properties
  File size: 883 KB (18)
 • VSL Multistrand Systems: PT-Plus Duct
  File size: 150 KB (20)
 • Post-Tensioning for Healthcare Facilities
  File size: 550 KB (19)
 • VSL Heavy Lifting
  File size: 1.066 KB (11)
 • Post-Tensioned Slabs
  File size: 3.334 KB (9)
 • VSL Soil and Rock anchors
  File size: 1.395 KB (20)
 • Pressure Vessel and System Design
  File size: 4.602 KB (20)
 • What is Post-Tensioning?
  File size: 17 KB (18)
 • GB 50009-2001 Load Code for the Design of Building Structures
  File size: 8.125 KB (21)
 • GB 50010-2002 Code for Design of Concrete Structures
  File size: 7.031 KB (19)
 • GB 50011-2001 Code for Seismic design of building
  File size: 928 KB (22)
 • BS 1377: Part 1:1990 British Standard Methods of test for Soils for civil engineering purposes
  File size: 388 KB (21)
 • BS 1377: Part 2:1990 Methods of test for Soils for civil engineering purposes
  File size: 1.269 KB (21)
 • BS 1377: Part 3:1990 Methods of test for Soils for civil engineering purposes
  File size: 619 KB (13)
 • BS 5328-1: 1997 Concrete - Part 1: Guide to specifying concrete
  File size: 285 KB (19)
 • BS 5328-2: 1997 Concrete - Part 2: Methods for specifying concrete mixes
  File size: 242 KB (10)
 • BS 8004:1986 Code of practice for Foundations - (Formerly CP 2004)
  File size: 4.397 KB (18)
 • BS 6399 Part 2 Wind Application
  File size: 1.331 KB (20)
 • BS 1377: Part 4:1990 British Standard Methods of test for Soils for civil engineering purposes - Part 4: Compaction - related tests
  File size: 3.395 KB (11)
 • BS 1377: Part 5:1990 British Standard Methods of test for Soils for civil engineering purposes - Part 5: Compressibility, permeability and durability tests
  File size: 2.266 KB (11)
 • BS 1377: Part 6:1990 British Standard Methods of test for Soils for civil engineering purposes
  File size: 4.719 KB (19)
 • BS 1377: Part 7: 1990 British Standard Methods of test of Soils for civil Engineering purposes - Part 7: Shear strength test (total stress)
  File size: 3.372 KB (15)
 • BS 1377: Part 8:1990 British Standard Methods of test for Soils for civil engineering purposes - Part 8: Shear strength tests (effective stress)
  File size: 2.022 KB (17)
 • BS 1377: Part 9:1990 British Standard Methods of test for Soils for civil engineering purposes - Part 9: In-situ tests
  File size: 4.486 KB (19)
 • BS 8103-2: 1996 Structural design of low-rise building - Part 2: Code of practice for masonry walls for housing
  File size: 1.596 KB (19)
 • Confinement Effects of High-Strength Reinforced Concrete Tied Columns
  File size: 597 KB (19)
 • Confinement of High-Strength Concrete Columns
  File size: 2.137 KB (19)
 • Design and Detailing of High Strength Concrete Columns
  File size: 410 KB (19)
 • The Effect of Confinement Shapes on Over-Reinforced HSC Beams
  File size: 455 KB (12)
 • High-Strength Concrete Columns: State of the Art
  File size: 246 KB (17)
 • Bending stiffness and neutral axis depth variation of high strength concrete beams in seismic hazardous areas: Experimental investigation
  File size: 884 KB (17)
 • Strength and Ductility Enhancement of Reinforced HSC Columns Confined with High-Strength Transverse Steel
  File size: 505 KB (7)
 • Phân tích động công trình cao Bê tông cốt thép có tiết diện tròn chịu tải trọng gió - Nguyễn Hồng Chinh
  File size: 3.977 KB (17)
 • Tối ưu thiết kế sàn phẳng không có mũ cột theo các tiêu chuẩn bằng phương pháp số - Đinh Văn Hưng
  File size: 2.829 KB (25)
 • Nghiên cứu độ võng của dầm bê tông cốt thép chịu tác dụng của tải trọng dài hạn - Đinh Văn Tùng
  File size: 870 KB (24)
 • Lập biểu đồ tương tác cấu kiện bê tông cốt thép nén lệch tâm theo tiêu chuẩn Châu Âu - Dương Tấn Minh
  File size: 1.580 KB (15)
 • Tương tác giữa sàn và lõi chịu xoắn trong kết cấu nhà nhiều tầng - Lương Đức Phương
  File size: 1.584 KB (17)
 • Nghiên cứu tính toán gia tốc đỉnh nhà nhiều tầng chịu tải trọng gió - Nguyễn Văn Nam
  File size: 1.019 KB (21)
 • Nghiên cứu sàn phẳng bê tông ứng lực trước căng sau có lỗ mở - Trần Thanh Bình
  File size: 7.141 KB (20)
 • Sự làm việc và tính toán cột liên hợp thép bê tông chịu nén uốn - Trần Thanh Trà
  File size: 2.224 KB (20)
 • Giải pháp làm giảm chuyển vị ngang dựa trên phân tích dao động nhà cao tầng - KS.Bành Thị Bích Ngân
  File size: 1.891 KB (21)
 • Nghiên cứu ảnh hưởng của độ lệch tâm trong tính toán cột nhà cao tầng - KS.Bùi Minh Tấn
  File size: 1.455 KB (25)
 • Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của bố trí cốt đai đến ứng xử uốn của dầm bê tông cốt thép - TS.Đặng Vũ Hiệp
  File size: 497 KB (10)
 • Nghiên cứu ứng xử giữa đài móng và cọc trong nhà cao tầng - Nguyễn Đỗ Tuấn Huy
  File size: 1.788 KB (22)
 • Nghiên cứu tính toán cột bê tông cốt cứng chịu nén lệch tâm xiên - PGS.TS.Nguyễn Hồng Sơn
  File size: 3.122 KB (21)
 • Chiều dài truyền lực căng của thép ứng lực trước trong cấu kiện bê tông ứng suất trước căng trước - PGS.TS.Nguyễn Ngọc Phương
  File size: 1.253 KB (21)
 • Ứng dụng phần mềm ANSYS tính toán kết cấu công sự bằng tôn sóng tương tác với môi trường chịu tác dụng tải trọng nổ trong đất - Nguyễn Trí Tá, Lê Hải Dương
  File size: 1.553 KB (18)
 • Nghiên cứu thực nghiệm giá trị mô đun đàn hồi của bê tông khí nén tĩnh theo thời gian bằng các phương pháp khác nhau - TS.Phạm Toàn Đức
  File size: 639 KB (18)
 • Một số nghiên cứu về sự làm việc và phương pháp tính toán khả năng chịu lực của kết cấu ống thép nhồi bê tông - Ths.Trần Đại Quang
  File size: 2.387 KB (19)
 • Nghiên cứu hiệu ứng thứ cấp trong dầm liên tục bê tông cốt thép ứng suất trước - TS.Nguyễn Văn Tú, TS.Lê Anh Tuấn
  File size: 2.271 KB (11)
 • Mô phỏng sự phát triển vết nứt trong kết cấu đập bê tông bằng phương pháp phần tử hữu hạn mở rộng - Võ Thị Tuyết Giang, Nguyễn Võ Trọng
  File size: 1.756 KB (18)
 • Thuyết minh tóm tắt thiết kế cừ vuông dự ứng lực 250x250
  File size: 183 KB (16)
 • Cọc BTCT Dự ứng lực 250x250 - Bản vẽ
  File size: 188 KB (27)
 • Cọc BTCT Dự ứng lực D500 - Bản vẽ
  File size: 169 KB (22)
 • Thuyết minh tóm tắt thiết kế cọc Ống Dự ứng lực D500
  File size: 182 KB (26)
 • Deep Foundations
  File size: 5.344 KB (16)
 • Excavations and Foundations in Soft Soils
  File size: 17.748 KB (16)
 • Foundation Design
  File size: 4.691 KB (20)
 • Foundation Engineering (2Ed) - Ralph B.Peck, Walter E.Hanson, Thomas H.Thornburn
  File size: 13.414 KB (7)
 • Handbook of Machine Foundations
  File size: 7.974 KB (20)
 • Foundatons of Analysis
  File size: 7.171 KB (20)
 • Độ lún và biến dạng giới hạn của công trình lân cận khi cải tạo và xây dựng mới trong đô thị - PGS.TS. Nguyễn Bá Kế
  File size: 167 KB (24)
 • Về việc dùng ống vách trong thi công cọc nhồi - PGS.TS Nguyễn Bá Kế
  File size: 235 KB (18)
 • Pile Foundation Analysis and Design
  File size: 7.048 KB (19)
 • Pile Foundation Design: A Student Guide
  File size: 1.256 KB (17)
 • Foundation and Civil Engineering Site Development
  File size: 27.534 KB (18)
 • Shallow Foundation - Bearing Capacity and Settlement
  File size: 5.834 KB (18)
 • Soil Mechanics and Foundations
  File size: 1.201 KB (21)
 • Soils and Foundations Handbook 2006
  File size: 9.492 KB (9)
 • Structural Foundation Designers' Manual
  File size: 20.402 KB (20)
 • The Foundation Engineering Handbook
  File size: 13.688 KB (20)
 • Tiêu chuẩn mới cho Cừ ván thép
  File size: 3.983 KB (24)
 • Giải pháp xử lý đất yếu bằng đất trộn xi măng - Đậu Văn Ngọ
  File size: 748 KB (19)
 • Phụ lục tính toán Cừ Lasen
  File size: 119 KB (24)
 • Thông số kỹ thuật sản phẩm - Cọc ống bê tông ly tâm dự ứng lực trước (PC)
  File size: 46 KB (23)
 • Foundation Engineering Handbook (Page 1-200)
  File size: 3.072 KB (19)
 • Foundation Engineering Handbook (Page 201-350)
  File size: 8.192 KB (18)
 • Foundation Engineering Handbook (Page 351-500)
  File size: 9.216 KB (17)
 • Foundation Engineering Handbook (Page 501-650)
  File size: 24.576 KB (21)
 • Foundation Engineering Handbook (Page 651-800)
  File size: 8.192 KB (19)
 • Foundation Engineering Handbook (Page 801-950)
  File size: 9.104 KB (8)
 • Foundation Engineering Handbook (Page 951-End)
  File size: 4.086 KB (19)
 • Foundation Engineering Handbook (Page 801-950)
  File size: 9.104 KB (16)
 • Foundation Design - Principles and Practices (Page 1-160)
  File size: 25.190 KB (17)
 • Foundation Design - Principles and Practices (Page 161-300)
  File size: 22.286 KB (7)
 • Foundation Design - Principles and Practices (Page 301-End)
  File size: 27.056 KB (19)
 • Foundations of Solid Mechanics (Page 1-135)
  File size: 25.231 KB (12)
 • Foundations of Solid Mechanics (Page 136-End)
  File size: 25.987 KB (13)
 • Ứng xử của trụ bê tông cốt thép thiết diện hình chữ nhật dưới tác động của tải trọng động đất - TS. Trần Cao Thanh Ngọc
  File size: 1.603 KB (13)
 • Hiệu quả của gối cách chấn SFP cho nhà cao tầng chịu động đất có xét đến thành phần kích động đứng - GV.ThS.Nguyễn Văn Nam
  File size: 855 KB (21)
 • Phân tích ứng xử động của kết cấu liền kế chịu động đất - Nguyễn Bá Toàn
  File size: 1.436 KB (15)
 • Nghiên cứu ứng xử của cột bê tông cốt thép bọc Polymer cốt sợi để tăng khả năng chịu tải trọng khi có động đất - Nguyễn Hữu Thắng, Trương Nam Sơn, Nguyễn Văn Chánh
  File size: 2.795 KB (17)
 • Xác định tồn hao ứng suất trong dầm bê tông cốt thép ứng suất trước sử dụng ác đáp ứng dao động và trở kháng - Nguyễn Minh Tuấn Anh, Nguyễn Bá Toàn, Ngô Hữu Cường, Hồ Đức Duy
  File size: 2.863 KB (18)
 • So sánh kết quả phân tích kết cấu lõi cứng nhà nhiều tầng có sơ đồ giằng chịu tải trọng ngang theo phương pháp giải tích và phương pháp phân tử hữu hạn - PGS.TS.Nguyễn Văn Hùng, ThS.Ninh Đức Thuận
  File size: 480 KB (19)
 • Nghiên cứu ảnh hưởng hàm lượng sợi thép, mác xi măng đến tính chất của bê tông tính năng siêu cao - UHPC- Trần Bá Việt, Nguyễn Hữu Mạnh, Phạm Ngọc Quân
  File size: 503 KB (18)
 • So sánh đường cong quan hệ giữa tải trọng và độ lún của cọc đơn theo phương pháp Xaratov và thí nghiệm nẽn tĩnh cọc - Trương Quang Thành
  File size: 668 KB (18)
 • Tính toán tiết diện cột bê tông cốt thép chịu nén lệch tâm xiên theo quan điểm biến dạng - TS.Võ Thanh Lương
  File size: 1.745 KB (13)
 • Xác định tải trọng gió tác dụng lên nhà công nghiệp một tầng mái nhẹ theo tiêu chuẩn ASCE7-10 - Trịnh Duy Khánh, Vũ Anh Tuấn
  File size: 1.713 KB (17)
 • Tiêu chuẩn SNiP 2-03-01-84
  File size: 1.108 KB (19)
 • Tiêu chuân SNiP52-01-2003
  File size: 483 KB (19)
 • Tiêu chuẩn SNiP 50-102-2003
  File size: 1.324 KB (18)
 • Tiêu chuẩn SNiP 52-101-2003
  File size: 1.003 KB (19)
 • Ví dụ về tính ZHBK- Bondarenko 2006 - Примеры расчета ЖБК- Бондаренко 2006
  File size: 17.552 KB (12)
 • Chapter 10 - Seismic Design of Reinforced Concrete Structures
  File size: 3.938 KB (24)
 • Conceptual design of high-rises with parametric methods
  File size: 1.727 KB (8)
 • Initial conceptual design of earthquake resistant r/c and masonry buildings according to Eurocode 8
  File size: 1.004 KB (9)
 • Seismic and Wind Design of Concrete Buildings
  File size: 28.545 KB (10)
 • Seismic Conceptual Design of Buildings - Basic principles for engineers, architects, building owners, and authorities
  File size: 2.732 KB (15)
 • Structural Analysis for Performance - Based Earthquake Engineering
  File size: 475 KB (15)
 • The Seismic Performance of Reinforced Concrete Frame Buildings with Masonry Infill Walls
  File size: 3.415 KB (14)
 • ASCE 7-05 Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures
  File size: 18.434 KB (13)
 • XÂY DỰNG PHƯƠNG TRÌNH QUAN HỆ MÔ MEN - GÓC XOAY CỦA TIẾT DIỆN DẦM LIÊN HỢP THÉP – BÊ TÔNG XÉT ĐẾN BIẾN DẠNG DẺO
  File size: 1.245 KB (8)
 • Ứng dụng công nghệ cọc ximăng đất trong xây dựng phần ngầm nhà cao tầng xây chen tại khu vực ven biển Vũng Tàu
  File size: 718 KB (13)
 • Phân tích tuyến tính cọc tiết diện tròn chịu tải trọng đứng trong nền đất nhiều lớp
  File size: 497 KB (19)
 • Nghiên cứu sự làm việc sau nứt của bê tông cốt sợi thép - TS. Nguyễn Hoàng Giang
  File size: 1.294 KB (22)
 • NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH NỔ TRONG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ BẰNG PHẦN MỀM ANSYS AUTODYN - TS Ngô Ngọc Thủy
  File size: 637 KB (13)
 • Đề xuất điều chỉnh công thức tính thành phần động của tải trọng gió theo TCVN 2737:1995 - Bùi Thiên Lam
  File size: 2.991 KB (20)
 • Xây dựng bài toán xác định ứng suất, chuyển vị trong môi trường đất đá xung quanh công trình ngầm có kết cấu chống đỡ là các thanh chống - PGS.TS Ngô Hà Sơn
  File size: 477 KB (15)
 • Công nghệ trong thiết kế, thi công và quản lý thi công nhà siêu cao tầng - PGS.TS. Phạm Hồng Luân
  File size: 540 KB (25)
 • Phân tích động lực học kết cấu thép 9 tầng xét đến tương tác giữa kết cấu và móng cọc chịu tải trọng động đất - Đặng Văn Út1, Phạm Nhân Hòa2,3, Chu Quốc Thắng2
  File size: 949 KB (19)
 • Ứng dụng mô hình BIM vào vận hành và quản lý tòa nhà ở Việt Nam - TRƯƠNG HỮU HÀ NINH1, TS. NGUYỄN ANH THƯ2
  File size: 683 KB (24)
 • THIẾT KẾ CHỐNG XOẮN CHO DẦM BÊTÔNG CỐT THÉP - TS. Vũ Tân Văn
  File size: 540 KB (16)
 • Đánh giá hiệu quả sử dụng sàn Uboot bê tông cốt thép - Đào Văn Hân
  File size: 2.966 KB (20)
 • Cột ống thép nhồi bê tông chất lượng siêu cao - Nguyễn Ngọc Thịnh
  File size: 2.930 KB (17)
 • Biểu đồ tương tác của cột bê tông cốt thép ở nhiệt độ cao theo tiêu chuẩn EC2
  File size: 3.508 KB (15)
 • Bố trí cáp ứng lực trong Dầm có tiết diện thay đổi - Nguyễn Danh Thắng
  File size: 2.999 KB (12)
 • ĐÁNH GIÁ ĐỘ CỨNG VÀ SỰ PHÂN PHỐI MOMEN TRONG HỆ KẾT CẤU KHUNG GIẰNG BTCT BÁN LẮP GHÉP - Võ Như Hiền
  File size: 3.906 KB (13)
 • Phân tích kết cấu khung nhà nhiều tầng với tiết diện cột thay đổi theo chiều cao chịu tải trọng động đất - Đoàn Bích Thảo
  File size: 1.923 KB (13)
 • Thiết kế hệ dầm – sàn chuyển ứng lực trước căng sau theo tiêu chuẩn EN1992 - Nghiêm Đình Thịnh
  File size: 2.031 KB (25)
 • TCVN 5574-2018
  File size: 8.771 KB (27)
 • Sàn BTCT chịu lửa (Bài báo)
  File size: 1.561 KB (24)
 • Cột BT liên hợp chịu lửa
  File size: 2.473 KB (20)
 • Tiêu chuẩn SNHIP SP-63-13330-2012
  File size: 4.860 KB (20)
 • chaitanya thesis
  File size: 2.052 KB (16)
 • Concrete reinforced column in bi axial bending
  File size: 214 KB (21)
 • Concrete reinforced column under Bi direction shear and axial in Loading
  File size: 1.103 KB (15)
 • Concrete structure with ultra hight strength steel Reinforcement
  File size: 235 KB (18)
 • Confinement effect of HSC Tied Column
  File size: 597 KB (14)
 • Confinement of Hight Strength Column - ACI
  File size: 2.137 KB (10)
 • Design and Detail HSC column -AS
  File size: 410 KB (17)
 • Effect of Confined shape on HSC beam
  File size: 455 KB (12)
 • ENERCALC_Biaxial_Concrete_Solver_Basis
  File size: 214 KB (19)
 • High strength concrete column-ACI
  File size: 246 KB (17)
 • Investigation of Biaxial bending CR column
  File size: 514 KB (15)
 • Rect-Column_20091211-Doc
  File size: 50 KB (14)
 • ST121-Wang-Hong-tam
  File size: 238 KB (16)
 • Strength and ductility enhancement of HSC column confined with hight strength transverse steel
  File size: 505 KB (17)
 • User Note for Rect-Column according BS8110
  File size: 50 KB (18)
 • Ảnh hưởng của tường chèn tới phản ứng của hệ khung bê tông cốt thép chịu động đất
  File size: 6.281 KB (21)
 • Ứng xử của nút khung bê tông cốt thép dưới tác động động đất
  File size: 14.226 KB (15)
 • Khả năng chống chọc thủng của sàn phẳng
  File size: 7.699 KB (24)
 • Dự báo biến dạng co ngót của bê tông trong điều kiện khí hậu thủ Đô Viêng Chăn nước CHDCND Lào
  File size: 1.812 KB (16)
 • Nghiên cứu ứng xử của bản bê tông cốt thép chịu xoắn
  File size: 4.084 KB (21)
 • QCVN 06: 2010/BXD về an toàn cháy cho nhà và công trình
  File size: 942 KB (10)
 • So sánh ảnh hưởng những thay đổi QCVN 06:2020
  File size: 6.427 KB (19)
 • The effect of the vertical component of prestress forces on punching strength of flat slabs
  File size: 1.492 KB (15)
 • Punching of Prestressed Flat Slabs - Experimental Analysis
  File size: 1.054 KB (16)
 • Effect of Vertical Prestressing on Punching falure
  File size: 1.047 KB (13)
 • Punching strength of continuous flat slabs
  File size: 9.701 KB (17)
 • Finite element study of RC slab in punching shear
  File size: 8.782 KB (13)
 • Nonlinear finite element analysis of punching shear of reinforced concrete slab-column connections
  File size: 13.432 KB (15)
 • Influence of Size on Punching shear strength of Concrete slabs
  File size: 2.930 KB (10)
 • Comparison between punching shear capacity of PT and RC slabs according to different design codes
  File size: 640 KB (16)
 • Punching shear behavior of externally prestressed concrete slabs
  File size: 559 KB (15)
 • Punching shear resistance of post - tensioned steel fiber reinfoced concrete flat plates
  File size: 1.069 KB (13)
 • Nonliear FEM Analysis of Reinf Conc strengend with Shear Bolt
  File size: 347 KB (11)
 • Punching of Post-Tensioned Slabs-Tests and Codes
  File size: 382 KB (12)
 • Punching Shear Failure Analysis of Reinforced Concrete Flat
  File size: 4.241 KB (4)
 • Punching Shear Firber
  File size: 987 KB (10)
 • Punching shear provisions for reinforced and presfressed concrete flat slabs
  File size: 501 KB (4)
 • Punching Shear Streng of Reinf Conc slabs without transverse reinf
  File size: 662 KB (17)
 • Punching Shear Strength of Asymmetrically Reinforced Concrete Slabs
  File size: 3.379 KB (10)
 • Punching Shear strength of Continuous Post tention Conc flate plate
  File size: 5.339 KB (10)
 • Punching Strength of High Strength Flat slabs
  File size: 170 KB (17)
 • William and Warnke - Ansys - HSC Beam
  File size: 5.987 KB (13)
 • Nghiên cứu thực nghiệm bê tông geopolymer sử dụng tro bay, xỉ lò cao và chất hoạt hóa một thành phần - Phạm Quang Đạo, Phạm Thanh Tùng
  File size: 1.060 KB (13)
 • Nghiên cứu thực nghiệm về khả năng chịu mô men uốn của dầm bê tông cốt hỗn hợp thép và GFRP - TS. Phan Minh Tuấn
  File size: 702 KB (19)
 • Nghiên cứu ứng xử chịu uốn của bản bê tông nhẹ sử dụng cốt liệu nhẹ chế tạo từ phế thải phá dỡ công trình xây dựng - Nguyễn Hồng Phong
  File size: 1.137 KB (19)
 • Khảo sát hệ số ma sát giữa vật liệu rời và tường silô bê tông cốt thép theo một số tiêu chuẩn thiết kế - Nguyễn Tuấn Trung
  File size: 1.444 KB (19)
 • Bài giảng BTCT 1 - Trường đại học kỹ thuật công nghệ
  File size: 6.354 KB (31)
 • Bài giảng kết cấu bê tông công trình dân dụng
  File size: 2.883 KB (37)
 • Bê tông dự ứng lực trong nhà cao tầng
  File size: 7.363 KB (27)
 • Cấu tạo Bê tông cốt thép - Bộ xây dựng
  File size: 5.137 KB (17)
 • Giáo trình bê tông cốt thép - Phần kết cấu nhà cửa
  File size: 17.223 KB (28)
 • Giáo trình môn học kết cấu nhà cao tầng
  File size: 2.641 KB (30)
 • Kết cấu BTCT 1 - Võ Bá Tầm
  File size: 5.334 KB (36)
 • Kết cấu BTCT 2 - Võ Bá Tầm
  File size: 12.028 KB (32)
 • Kết cấu BTCT 3 - Võ Bá Tầm
  File size: 8.596 KB (34)
 • TCVN 2737-2020 Tiêu chuẩn Tải trọng và Tác động
  File size: 2.806 KB (16)
 • Nghị định 06/2021/NĐ-CP quản lý chất lượng, thi công và bảo trì công trình xây dựng
  File size: 4.871 KB (11)
 • Biểu đồ tương tác của cột bê tông cốt thép ở nhiệt độ cao theo tiêu chuẩn EC2 – Nguyễn Tuấn Ninh
  File size: 3.508 KB (13)
 • Bố trí cáp ứng lực trước trong dầm có tiết diện thay đổi – Nguyễn Danh Thắng
  File size: 2.999 KB (13)
 • Đánh giá độ cứng và sự phân phối mô men trong hệ kế cấu khung giằng bê tông cốt thép bán lắp ghép – Võ Như Hiển
  File size: 3.906 KB (13)
 • Đánh giá hiệu quả sử dụng sàn Uboot bê tông cốt thép
  File size: 2.966 KB (20)
 • Đề tài ông thép nhồi bê tông CLSC
  File size: 2.930 KB (15)
 • Dự báo biến dạng co ngót của bê tông trong điều kiện khí hậu thủ đô viêng chăn, nước CHDCND Lào – SENGALOUN KEOALOUNXAY
  File size: 4.499 KB (13)
 • Khảo sát hiệu quả của việc phân tích dầm chuyển ứng lực trước trong kết cấu khung bê tông cốt thép – Nguyễn Đàm Khánh
  File size: 5.063 KB (14)
 • Nghiên cứu khả năng chọc thủng của sàn phẳng bê tông cốt thép tại vị trí kê lên vách – Lê Chí Cường
  File size: 8.725 KB (15)
 • Nghiên cứu sàn phẳng bê tông ứng lực trước căng sau có lỗ mở - Trần Thanh Bình
  File size: 7.141 KB (17)
 • Nghiên cứu thực nghiệm mối quan hệ giữa lực dính và cường độ của be tông geopolymer – Trần Thị Thuý
  File size: 3.254 KB (14)
 • Nghiên cứu thực nghiệm ứng xử động của kết cấu sàn phẳng bê tông cốt thép khi một cột biên bị mất đột ngột - Nguyễn Hoàng Long
  File size: 4.416 KB (15)
 • Nghiên cứu tổng quan về khả năng chống chọc thủng của sàn phẳng bê tông cốt thép và bê tông ứng lực trước – Trần Việt Tâm
  File size: 8.050 KB (21)
 • Nghiên cứu ứng xử của bản bê tông cốt thép chịu xoắn – Nguyễn Mai Chí Trung
  File size: 4.084 KB (15)
 • Phân tích động công trình cao Bê tông cốt thép có tiết diện tròn chịu tải động gió – Nguyễn Hồng Chinh
  File size: 3.723 KB (14)
 • Phân tích kết cấu khung nhà nhiều tầng với tiết diện cột thay đổi theo chiều cao chịu tải trọng động đất – Đoàn Thị Bích Thảo
  File size: 1.923 KB (16)
 • Phân tích khả năng chống chọc thủng của sàn phẳng bê tông cốt thép có xét đến ảnh hưởng của điều kiện biên bằng phần mềm ANSYS – Phạm Ngọc Vượng
  File size: 4.895 KB (14)
 • Sử dụng mô hình thanh chống – giằng và một số tiêu chuẩn để tính toán cấu kiện công xôn ngắn bê tông cốt thép – Trần Tường Tuấn
  File size: 3.199 KB (14)
 • Sự làm việc và tính toán cột liên hợp thép bê tông chịu nén uốn – Trần Thanh Trà
  File size: 2.224 KB (12)
 • Thiết kế hệ dầm – sàn chuyển ứng lực trước căng sau theo tiêu chuẩn EN1992 – Nghiêm Đình Thịnh
  File size: 2.031 KB (14)
 • Thiết kế sàn bê tông cốt thép chịu lửa theo tiêu chuẩn EN-1992-1-2 – Phan Thành Đồng
  File size: 1.825 KB (17)
 • Tính toán chọc thủng theo TCVN 55742018 – Lê Minh Long
  File size: 714 KB (19)
 • Tối ưu thiết kế sàn phẳng không có mũ cột theo các tiêu chuẩn bằng phương pháp số - Đinh Văn Hưng
  File size: 2.735 KB (15)
 • Giáo trình kết cấu bê tông cốt thép 2021
  File size: 26.611 KB (32)
 • Giáo trình BTCT 2021 - Chương 1: Khái niệm chung
  File size: 1.404 KB (14)
 • Giáo trình BTCT 2021 - Chương 2: Tính chất cơ lý của vật liệu
  File size: 2.349 KB (14)
 • Giáo trình BTCT 2021 - Chương 1: Nguyên lí tính toán cấu tạo
  File size: 4.429 KB (19)
 • Giáo trình BTCT 2021 - Chương 4: Cấu kiện chịu uốn
  File size: 12.801 KB (17)
 • Giáo trình BTCT 2021 - Chương 5: Sàn sườn toàn khối BTCT
  File size: 10.461 KB (19)
 • Giáo trình BTCT 2021 - Chương 6: Cấu kiện chịu nén
  File size: 7.002 KB (21)
 • Giáo trình BTCT 2021 - Chương 7: Cấu kiện chịu kéo và chịu xoắn
  File size: 3.316 KB (21)
 • Giáo trình BTCT 2021 - Chương 8: Tính toán cấu kiện BTCT theo TTGH2
  File size: 4.528 KB (25)
 • TCVN 2737-2023 Tiêu chuẩn Tải trọng và Tác động
  File size: 2.273 KB (2)