en-USvi-VN
Slide-1
Multi platforms
Slide-2
Multi Mobile devices
Smart Phones
Tablet

Rdsuite is a structural analysis software in accordance with Vietnamese Standard and some advanced standards in the world such as EC2, ACI-318, UBC 1997, SNHIP… approved by the Vietnam Ministry of Construction. The software bases on the results of internal force analysis and dynamic analysis from SAP 2000, ETABS and STAADPRO, RDsas, Vinasas, MCW, MDW, and is also compatible with RDW…

 

RDsteel is a software focus on analysis structure,determine support reaction, export engineering drawing, quantity take-off for pre-engineered steel structure that have I section (Portal frame) and truss. This software can connect with other RDSuite softwares ( analysis and design structure software) or SAP2000, ETABS to completely automate from calculate to the drawing and quantity take-off for steel building... 

RDCad is a software use for drafting, construction drawing and budget of construction. The software has graphical environment and intuitive drawing interface, friendly with users. drawing command is absolute the same as other drawing software like AutuCAD, zwCAD ... and can be connected and compatible with file under format *.DWG, *DXF. Bilingual interface with Vietnamese and English...

 


RDM is a support software for rebar scheduling, quantifying steel plates, structural steel sections, pre-stressed cables, and construction materials. The software is produced by RD consultant joint – stock company. With friendly interface and smart features, it allows users to quantify materials quickly and accurately. The software outputs drawings that ensure the elements of technical, visibly aesthetic, and reasonable...

 

MOBILE SOFTWARE

 

RD luôn phấn đấu không ngừng nghỉ để mang tới cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất, hiệu quả nhất trong công việc của khách hàng.
Các phần mềm của công ty đã giải quyết tốt các yêu cầu của công tác thiết kế, tạo năng suất hiệu quả cao cho công ty thiết kế, tiết kiệm thời gian và chi phí vật liệu cho chủ đầu tư.
Phạm Ngọc Toàn (Công ty CP tư vấn thiết kế Thiên Hà - Tổng công ty CNTT Nam Triệu, Hải Phòng)
Các phần mềm của công ty đã tích hợp giải quyết tất cả các vấn đề mà người kỹ sư thiết kế cần có. Tôi hy vọng công ty RD ngày càng phát triển và có thêm các phần mềm ứng dụng hữu ích.
Phạm Hải Vân (Trung tâm kiểm định - Sở xây dựng Đà Nẵng)
Sản phẩm của công ty rất tốt, đáp ứng các nhu cầu trong công việc chuyên môn, mong công ty có thêm những sản phẩm chất lượng như thế.

Phạm Diệu Loan (Hà Nội)

PARTNERS - CUSTOMERS

Head quarter

 ☖ 1608-P3 Phuong Liet - 174 Giai Phong - Ha Noi

☏ +84 4 3566 5828

✉  info@rds.com.vn